Fortbildning den globala skolan

Hej!

Fick idag förmånen att gå på fortbildning i regi av den globala skolan, som erbjuder utbildning för skolpersonal inom lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse. Dagens huvudtema var fattigdom och huvudtalare var
Rene Susa (University of Oulu/Finland) och Vanessa Andreotti (professor, University of Columbia, Kanada).

De talade under rubriken Connecting the dots – what do we mean by “understanding poverty”? På ett tidigt stadium slog man fast att alla har en social/kulturell bakgrund som gör att man egentligen inte kan förstå en verklighet utan filtrerare en ny upplevelse genom sin förförståelse. De menade också att en majoritet inte är medvetna om det här när man talar om fattigdom vilket gör att man intar ett välgörenhetsperspektiv. När man möter ”fattigdom” har man bestämt att det europeiska normen är normalt och bra och de ”fattiga länderna” ska ha vårt samhälle som målbild.

Istället försökte de lyfta andra sätt att se fattigdom, man kan t.ex. se det ur ett rättviseperspektiv, där imperialism och globalisering lett till systematiskt utsugning. Men också det sistnämnda perspektivet problematiserades då den är färgad av västerländska politiska dogmer.

Perspektivet man istället lyfte fram var ett försök att dela in fattigdom i två olika delar, materiell fattigdom (där brist på finansiella medel kan leda till våld och materiella brister) och existentiell fattigdom (där en rik tillgång på materiella ting gör att behovet av gemenskap för överlevnad försvinner vilket i sin sin tur leder till individualism och ha-begär som gör att individen känner brist på mening och mål). Där här aktualiserades också i heads up teorin (se bilden). Frågan att ställa dig själv och eleverna, vilken fattigdom är värst och hur förbättras den materiella  och den existentiella fattigdomen?

headsup - version 2

Man lyfte också problemet med vårt linjära seende där framtiden är målet och medel är nya lösningar, ”trots att dagens problem skapades av dåtidens lösningar”. De europeiska lösningar sattes mot den asiatiska tanken om att inte peka mot en framtid som ändå är okänd när man kan se tillbaka på vad som gjorts.

Under dagen arbetade vi också med olika lärar/elevmaterial som länkas nedan…

https://www.academia.edu/575387/Learning_to_Read_the_World_Through_Other_Eyes_2008_

http://schoolingtheworld.org/film/

//widgets.distrify.com/widget.html#6868

Annonser

Samer

Skärmavbild 2015-02-09 kl. 16.07.02I samband med elevernas sameutställning på Träslövsläges bibliotek kommer här lite länkar som klass 8 använde (tänk också på att Varbergs museum har en samelåda att låna ut). En kort intro att börja med är klippet https://www.youtube.com/watch?v=UxiePbhGlf4. Sedan fortsatte vi med att ladda ner materialet fördomar och förklaringar (http://www.so-rummet.se/sites/default/files/Fordomar-om-samer.pdf). Det finns också flera bra tv-inslag t.ex. såg vi ett avsnitt av de samiska nyheterna http://www.svtplay.se/oddasat men man kan också se ngt från URs serie om samer http://www.ur.se/Produkter/181489-Var-samiska-kamp-Stolt-framtid. Eleverna letade egna länkar men de började med ne.se och http://www.samer.se/ den sistnämnda har både lättlästa och upplästa texter. Favoriten för de flesta var ändå sidan där man kunde göra sin egen jojk (http://kampanj.samer.se/pages2/jojka.asp)

Skärmavbild 2015-02-09 kl. 16.25.04Under slöjdlektionerna arbetade man med att slöjda på samisk vis

http://www.vbm.se/assets/files/Pdf/Vbn_history_69f/1970_3.pdf

På engelskan fortsatte vi så med att jobba med andra ursprungsbefolkningar se t.ex.

http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/historiska-teman/ursprungsfolk-och-minoriteter#

Miljökunskap

Miljö ligger ju alltid i tiden och den omnämns särskilt i läroplanen. Under skolans värdegrund och uppdrag står det att… ”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.” På nätet finns ett stort urval av fakta, lektionsplaneringar och filmer, här nedan finns ett axplock..

Fakta om klimatförändringar för äldre elever från Naturvårdsverket

http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Klimat/

Fakta om vatten http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/vattenivarlden

Fakta om hållbar utveckling för yngre kan man hitta på Lyckoslantens länk pdf http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@kp/documents/article/fm_616984.pdf

Världens konsumtionsvanor kan man spana in på länken http://show.mappingworlds.com//world/?lang=EN

Fakta och diskussionsfrågor om olika problem finns på http://www.palmecenter.se/Documents/Kunskapsbanken/Diskussionsmaterial/S%C3%A4kerhetspolitik/globalahot_opc_08_05.pdf

Mät ert ekologiska fotavtryck på länken http://skola.klimatsmartcommunity.net/?page=1&PHPSESSID=ecd716bd5b44d33499e329774c8f85c2

Tre hemsidor som har färdiga lektionsplaneringar om miljöarbete

http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet

http://www.sopskolan.se/

http://www.hsr.se/fakta/material-skola-och-forskola

Länkar till vetenskapsakademins kortfilmer om global uppvärmning

Länkar till gröna appar

http://www.epa.gov/mygreenapps/existing_apps.html

http://www.atervinningsgaranti.se/atervinningssystemet

http://www.pappasappar.se/naturvetenskap-teknik/natur/

http://www.greentravelchoice.com/

Mänskliga rättigheter

Ska ni jobba med mänskliga rättigheter här kommer några tips på nätet…

färdiga powerpoint om FN och mänskliga rättigheter, om språket är för svårt kan ni ändra text och bild eller ta bort de första bilderna http://www.fn.se/skola/material/power-point-serie-om-fn/

BildRegeringen arbetar också med information om mänskliga rättigheter här är en länk till deras sida…  http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/historia

eller få en enkel förklaring på den här sidan http://dinarattigheter.se/dina-rattigheter/vad-sager-de-manskliga-rattigheterna/

FN-förbundet har flera material där man praktiskt kan arbeta med  eleverna. Här är en länk till hur man kan arbeta om millenniemålen http://www.fn.se/skola/material/uppmarksamma-millenniemalen/

här kan man finna en pdf om millenniemålen (lätt text) http://global.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15856&contentlan=3&culture=sv-FI

eller en direkt länk till deras kortspel bara att trycka ut… http://www.fn.se/skola/material/ratt-at-alla-ett-kortspel-om-manskliga-rattigheter/

eller varför inte samarbeta med engelska och spela ett online-spel http://www.fn.se/skola/internetbaserade-spel/freerice/

De har också förslag på hur man arbetar kring minor, kräver dock mer plats och planering. http://www.fn.se/skola/material/rollspel-om-personminor/

Bild