Nya appar

Så några nya appar som laddats ner på ”skolpaddorna” Lightbot tränar programmering för de yngre eleverna, att lära en robot att ta sig fram kan vara roligare än man tror. I matteappen Towermath får man träna matte medan man bryter den elake trollkarlens förtrollning. I ämnesgruppen i engelska aktualiserade man behovet att träna engelska på lätt och snabbt sätt varför inte träna med hjälpa av Pili Pop English eller ljudböcker barnens favoritsagor på engelska. Glöm inte bort NEs e-språk (gå inte in via appen utan hemsidan ne.se)

Lärare som fått sina nya iPads kan ladda ner ThingLink för att skapa en trevlig startsida för ett temaområde (här kan man presentera uppgifter tillsammans med t.ex. youtube klipp allt på en sida). Tillsammans med eleverna kan man se hur konsekvenserna av den globala uppvärmningen Earth Images. Matteläraren kan ladda ner Numberkiz och få tillgång till en interaktiv mattewhiteboard.  Skärmavbild 2015-03-26 kl. 20.32.45

Annonser

Boktips för jullovet

Titel; Det professionella lärandets inneboende kraft (2013)

Författare; Helen Timperley

Ämne; Pedagogik

Sammanfattning; Enligt bokens omslag vänder sig författaren till lärare som vill utveckla sin undervisning och till skolledare. Min uppfattning är ändå att stor del av boken beskriver långtgående samarbete mellan arbetslag och utomstående experter, utvecklingsmetoder som rektorer kan förespråka och använda sig av för att utveckla lärarkåren men som är svårt för lärare att genomföra på egen hand.

Boken bygger på teorin att ett professionellt lärande bäst sker i ett cykliskt förlopp med eleven i centrum. Den börjar med frågan vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att nå målen för eleven, för att sedan fortsätta med att identifiera vad som kan ge och öka lärarens kunskaper. Avslutningsvis beskriva författaren hur man ska kontrollera effekten av sina förändringar av nya undervisningsmetoder.

Timperley tar också fram olika principer som ska hjälpa till att förbättra skolan t.ex. vikten av att lägga tid på rätt saker så att de kunskaper och färdigheter som fördjupas är de som har visat sig vara effektiva för elevernas utveckling. Vidare menar hon att en integration av teori och lärarens praktiska kunskaper och färdigheter främjar djuplärandet och bidrar till effektiva förändringar i praktiken. För att skolan ska kunna utvecklas pekar hon på att lärarna behöver många tillfällen i en trygg och utmanande miljö för att ta till sig ny information, applicera dem på sina erfarenheter och uppnå förståelse för att det ska bli märkbara förändringar i praktiken. Samtidigt diskuteras vikten av att våga prova att undervisa annorlunda. Professionellt lärande fokuserar främst på att bygga ny kunskap men fungerar bäst när den nya informationen blir förenlig med det som ligger till grund för lärarens erfarenhet. Ett sätt att utvecklas för en skola är att finna en trygg miljö och då ser man den kollegial interaktion som ett sådant tillfälle där man fokuserar på elevernas resultat för att hjälpa lärare att integrera sitt nya lärande i gällande praxis. Temperley pekar också på behovet av aktiva pedagogiska ledare som har en uttalad nyckelroll i skolans kunskapsutveckling.

a1

Det finns också många sidor på nätet att besöka för att få mer information om Helen Timperleys tankar t.ex. Läs mer

Bokläsning att sprida vidare

Titel; Den meningsfulla högläsningen (2012)

Författare; Anne-Marie Körling

Ämne; läsning

Den perfekta julklappen till alla föräldrar! I enkel text förklaras det tydligt vikten av att högläsa hela livet. Här finns tips på hur föräldern ska tänka för att väcka läslust och förståelse för texten betydelse. Men det inte bara en bok för föräldern du som  lärare kan också på ett lätt sätt hitta argument för att motivera föräldrar att börja eller fortsätta läsa med barnen, här finns också en sida tips för samtal i klassrummet. Boken är dessutom lättläst och billig och kommer köpas in några exemplar till mellanstadiet och högstadiet på skolan. Boken finns också på vårt bibliotek.

a1

Bli digitalsmart

Snart är den nya skolan färdig i och med det får alla lärare på Ankarskolan samma möjlighet att på daglig basis snabbt och enkelt föra in digitala lärresurser i klassrummet (alla klassrum ska utrustas med projektor eller smartboard). Men undervisning förändras inte på en dag så det är dags att börja fundera på hur du ska arbeta i framtiden. Vill du flippa ditt klassrum heller hitta ny lärresurser på nätet? Här kommer några aktuella tips …

FLIPPAT KLASSRUM – Börja med att gå in på skolverkets sida för att snabbt få en överblick av för- och nackdelar. På nybörjarguiden kilskrift kan du får en enkel introduktion. Du kan också enkelt få tillgång till den internationella arenan genom prenumerera på flipp-ikonen Kelly Walsh material. Vill du istället få inspiration i vardagen på svenska kan du använda mitt flippade klassrum.

SMARTBOARD – Vad är då egentligen en smartboard till för; en smartboard ger dig möjlighet att kombinera bilder, filmer och ljud på samma gång. Det går också att ändra och rita på bilderna som visas. Tavlorna kan kopplas upp mot internet. Vill du förbereda dig och veta hur du kommer igång finns flera sidor på nätet, se exempelvis här. Den interaktiva tavlan använder programvaran notebook som kan laddas ner på din vanliga dator innan du fått tillgång till tavlan i klassrummet. Det kan vara bra att veta att man inte måste köpa färdigt material det finns också gratismaterial på nätet t.ex. webmagister eller på lektion.se. Ett annat alternativ är att skapa egna lektioner, en del väljer då att ta appen Makeit till hjälp.

Skärmavbild 2014-11-17 kl. 08.31.13

Boktips

BildTitel; Flipped Classroom – det omvända arbetssättet (2013)

Författare; Daniel Barker

Ämne; Pedagogik

Sammanfattning; Boken är ett brandtal varför man ska överge traditionell undervisning och gå över till Flipped Classroom. Brasklappen är väl att Daniel arbetar som fysiklärare på gymnasiet och hans elever har ett annat mått av motivation.

Viktigt att notera 1; Flipped Classroom syftar på när läraren spelar in en genomgång som eleverna ser innan lektionen börjar. På lektionen arbetar man sedan med problemlösning.

Viktigt att notera 2; Med förinspelad genomgång kan eleven se hur många gånger som helst eller inte alls.

Viktigt att notera 3; Arbetssättet kräver inte avancerad utrustning däremot att man tillåter misstag och bildkvalitetsproblem. Dessutom beräknar författaren att det tar ungefär dubbel så läng tid som vanlig planering.

Viktigt att notera 4; Ett vanligt problem är ljus som flimrar eller ger fel färg. Lösning använd bara en ljuskälla, dagsljus eller taklampa.

Viktigt att notera 5; Boken för också fram Peer Instruction som lärandemodell. Peer Instruction handlar om att lära av varandra.

Viktigt att notera 6; Informationsinspelningar på nätet blir mer informationspackade än i klassrummet. Därför menar eleverna att de inte orkar se mer än 10 minuter.

Viktigt att notera 7; Försök att hitta roliga klipp som fångar intresse och får eleverna att komma tillbaka till dina inlägg eller blogg.

Viktigt att notera 8; Ett annat tips är att börja lektionen med ett frågeformulär som avslöjar om de sett ditt inlägg.

Viktigt att notera 9; Boken visar på ett flödesschema över Peer Instructions.

  1. Kort genomgång (1-2min)
  2. Presentation av fråga (1-2min)
  3. Elever tänker enskilt (2-3 min)
  4. Elever övertygar varandra (2-3 min)
  5. Eleven svarar igen
  6. Gemensam genomgång
  7. Börja om från början

Viktigt att notera 10; Avslutningsvis säger författaren att det alltid kommer att vara viktigt att komma till skola eftersom mänsklig interaktion främjar lärandet samt att Flipped Classroom ökar den interaktionen.