Nya appar

Så några nya appar som laddats ner på ”skolpaddorna” Lightbot tränar programmering för de yngre eleverna, att lära en robot att ta sig fram kan vara roligare än man tror. I matteappen Towermath får man träna matte medan man bryter den elake trollkarlens förtrollning. I ämnesgruppen i engelska aktualiserade man behovet att träna engelska på lätt och snabbt sätt varför inte träna med hjälpa av Pili Pop English eller ljudböcker barnens favoritsagor på engelska. Glöm inte bort NEs e-språk (gå inte in via appen utan hemsidan ne.se)

Lärare som fått sina nya iPads kan ladda ner ThingLink för att skapa en trevlig startsida för ett temaområde (här kan man presentera uppgifter tillsammans med t.ex. youtube klipp allt på en sida). Tillsammans med eleverna kan man se hur konsekvenserna av den globala uppvärmningen Earth Images. Matteläraren kan ladda ner Numberkiz och få tillgång till en interaktiv mattewhiteboard.  Skärmavbild 2015-03-26 kl. 20.32.45

Annonser

Fortbildning den globala skolan

Hej!

Fick idag förmånen att gå på fortbildning i regi av den globala skolan, som erbjuder utbildning för skolpersonal inom lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse. Dagens huvudtema var fattigdom och huvudtalare var
Rene Susa (University of Oulu/Finland) och Vanessa Andreotti (professor, University of Columbia, Kanada).

De talade under rubriken Connecting the dots – what do we mean by “understanding poverty”? På ett tidigt stadium slog man fast att alla har en social/kulturell bakgrund som gör att man egentligen inte kan förstå en verklighet utan filtrerare en ny upplevelse genom sin förförståelse. De menade också att en majoritet inte är medvetna om det här när man talar om fattigdom vilket gör att man intar ett välgörenhetsperspektiv. När man möter ”fattigdom” har man bestämt att det europeiska normen är normalt och bra och de ”fattiga länderna” ska ha vårt samhälle som målbild.

Istället försökte de lyfta andra sätt att se fattigdom, man kan t.ex. se det ur ett rättviseperspektiv, där imperialism och globalisering lett till systematiskt utsugning. Men också det sistnämnda perspektivet problematiserades då den är färgad av västerländska politiska dogmer.

Perspektivet man istället lyfte fram var ett försök att dela in fattigdom i två olika delar, materiell fattigdom (där brist på finansiella medel kan leda till våld och materiella brister) och existentiell fattigdom (där en rik tillgång på materiella ting gör att behovet av gemenskap för överlevnad försvinner vilket i sin sin tur leder till individualism och ha-begär som gör att individen känner brist på mening och mål). Där här aktualiserades också i heads up teorin (se bilden). Frågan att ställa dig själv och eleverna, vilken fattigdom är värst och hur förbättras den materiella  och den existentiella fattigdomen?

headsup - version 2

Man lyfte också problemet med vårt linjära seende där framtiden är målet och medel är nya lösningar, ”trots att dagens problem skapades av dåtidens lösningar”. De europeiska lösningar sattes mot den asiatiska tanken om att inte peka mot en framtid som ändå är okänd när man kan se tillbaka på vad som gjorts.

Under dagen arbetade vi också med olika lärar/elevmaterial som länkas nedan…

https://www.academia.edu/575387/Learning_to_Read_the_World_Through_Other_Eyes_2008_

http://schoolingtheworld.org/film/

//widgets.distrify.com/widget.html#6868