Samer

Skärmavbild 2015-02-09 kl. 16.07.02I samband med elevernas sameutställning på Träslövsläges bibliotek kommer här lite länkar som klass 8 använde (tänk också på att Varbergs museum har en samelåda att låna ut). En kort intro att börja med är klippet https://www.youtube.com/watch?v=UxiePbhGlf4. Sedan fortsatte vi med att ladda ner materialet fördomar och förklaringar (http://www.so-rummet.se/sites/default/files/Fordomar-om-samer.pdf). Det finns också flera bra tv-inslag t.ex. såg vi ett avsnitt av de samiska nyheterna http://www.svtplay.se/oddasat men man kan också se ngt från URs serie om samer http://www.ur.se/Produkter/181489-Var-samiska-kamp-Stolt-framtid. Eleverna letade egna länkar men de började med ne.se och http://www.samer.se/ den sistnämnda har både lättlästa och upplästa texter. Favoriten för de flesta var ändå sidan där man kunde göra sin egen jojk (http://kampanj.samer.se/pages2/jojka.asp)

Skärmavbild 2015-02-09 kl. 16.25.04Under slöjdlektionerna arbetade man med att slöjda på samisk vis

http://www.vbm.se/assets/files/Pdf/Vbn_history_69f/1970_3.pdf

På engelskan fortsatte vi så med att jobba med andra ursprungsbefolkningar se t.ex.

http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/historiska-teman/ursprungsfolk-och-minoriteter#

Annonser

Boktips – Arbeta formativt med digitala verktyg

Titel; Arbeta formativt med digitala verktyg (2014)

Författare; Patricia Diaz

Ämne; Pedagogik

Sammanfattning; Boken är lättläst och hands on och den fungerar utmärkt för lärare som vill komma igång med digitala verktyg i arbetet med BFL. Positivt är också att länkarna som ges som exempel är aktuella och lättanvända. Negativt, boken återkommer vid flera tillfällen till Google drives förträfflighet trots att den tidigt förklarar att grundskolelever inte får lov att ingå avtal och att en sådan användning strider mot PUL. (Alla molntjänster där eleven ger personinformation strider mot PUL)

Viktigt att notera 1; Patricia Diaz är en anhängare av den ny aktuella forskningen om BFL och lånar gärna begrepp från t.ex. Dylan William och Christian Lundahl. Hon slår fast att de tre faktorer som ska sättas i centrum i undervisningen är; eleven, läraren och klasskamraten. Hon menar också att den tid det tar att sätta sig in i digitala resurser tjänas in i slutändan.

Viktigt att notera i kapitel 2 är att det är viktigt att ge eleverna exempel och visualisera för att skapa förståelse för målen och uppgifterna. Patricia är också en stark anhängare av matriser som bedömer förmågor och kvaliteter. Hon menar också att matrisen ska användas av läraren och eleven och i arbetet med kamratrespons. Här nämns exempelvis skolverkets elevexempel och webbpublicering.

I kapitel 3 betonas vikten av att synliggör lärandet för eleverna i klassrummet. Här går boken igenom flera av Dylan Williams metoder t.ex. hur exit tickets skapar ökad förståelse för vad eleverna förstår. Det här knyter Diaz till digitala hjälpmedel som https://padlet.com/, https://todaysmeet.com/, http://answergarden.ch/ och http://voicethread.com/

Viktigt i kapitel 4 är Diaz genomgång av flera metoder för att få en effektiv feedback. Det betonas att återkoppling alltid ska leda till ökat lärande, beskriva inte värdera och leda till en aktivitet inte finnas för att skapa känslor. Ett bra sätt att nå detta enligt boken är att metodiskt arbete med checklistor på vad som kan förbättras. Här ges också fler exempel på hur man kan ge feedback t.ex. genom att arbete med bloggar och skärminspelning.

I kapitel 5 tar författaren upp det kollaborativa lärandet. Här betonas att man måste implementera kamratrespons så att alla förstår och ge tydliga instruktioner hur arbetet ska fortskrida. Ett exempel som tas upp är att man i gruppen fört ser klippet Austins butterfly (https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms) för sedan diskutera hur man ger kritik.

Avslutningsvis knyter boken ihop säcken genom att belysa vikten av elevens eget ansvarstagande i skolarbetet. Här nämns t.ex. tekniska hjälpmedel som kan systematisera elevens tankar och inlärning men också praktiska tips som C3B4ME (sök tre källor innan du frågar läraren) och hur eleven kan bli bättre på att uppskatta hur man använder sin lektionstid genom att läraren använder http://www.online-stopwatch.com/

Notera att boken är inköpt och finns att låna på expeditionen

a1

Ne på nätet

Varbergs kommun har äntligen skaffat kommunlicens  på NE på nätet. Du som tidigare varit inloggad kan behöva skapa nytt användarnamn det gör du genom att gå in på ne.se (under skoltid) tryck på länken till höger vid Varbergs kommun och skapa ett konto att använda hemma i mobilen osv…

Vi har nu också fått tillgång till NE junior se länken för vidare information (appar kommer snart till våra I-pads)

http://www.ne.se/info/tj%C3%A4nster/junior

Nu finns också världens länder (tryck på fliken mer på ne.se) som gör det lättare att hitta information och jämföra information om alla länder

Temapaket finns för olika åldrar gemensamt är att de alla har färdiga lpp och övningar med facit. Varför inte kolla övningen om ljud och oljud i temapaket LJUD

Skärmavbild 2015-02-09 kl. 10.07.13

Hoppas att du och dina elever hittat till e-språk här finns för utom uppslagsverk, färdiga läsförståelseuppgifter med färdiga frågor…

Skärmavbild 2015-02-09 kl. 10.01.52

BFL – Ge feedback som för lärandet framåt

Vi har så haft vår tredje BFL-träff och diskuterade där feedback som för lärandet framåt här kommer ytterligare tips på nätet som vidgar perspektivet.

Skärmavbild 2015-02-09 kl. 09.34.07

Favorit i repris är programmen om Dylan William och inslagen från Christian Lundahl

http://urplay.se/Produkter/183747-Larandets-idehistoria-Dylan-Wiliam-om-larandets-vitala-verktyg

http://urplay.se/Produkter/184017-Klassrumsexperimentet-Betygsforbud

Uppgiften inför nästa träff är att träna på någon metod som beskriv i kapitel 5 i Dylan Williams bok t.ex ställ tre frågor, +-=, hitta felen eller para ihop kommentar och arbete. För att se hur en lärare gjort på den sist nämda metoden tryck på länken nedan

http://pedagogstockholmblogg.se/provfrimatematik/2015/02/02/battre-an-betyg-smart-metod-for-feedback/