Boktips för jullovet

Titel; Det professionella lärandets inneboende kraft (2013)

Författare; Helen Timperley

Ämne; Pedagogik

Sammanfattning; Enligt bokens omslag vänder sig författaren till lärare som vill utveckla sin undervisning och till skolledare. Min uppfattning är ändå att stor del av boken beskriver långtgående samarbete mellan arbetslag och utomstående experter, utvecklingsmetoder som rektorer kan förespråka och använda sig av för att utveckla lärarkåren men som är svårt för lärare att genomföra på egen hand.

Boken bygger på teorin att ett professionellt lärande bäst sker i ett cykliskt förlopp med eleven i centrum. Den börjar med frågan vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att nå målen för eleven, för att sedan fortsätta med att identifiera vad som kan ge och öka lärarens kunskaper. Avslutningsvis beskriva författaren hur man ska kontrollera effekten av sina förändringar av nya undervisningsmetoder.

Timperley tar också fram olika principer som ska hjälpa till att förbättra skolan t.ex. vikten av att lägga tid på rätt saker så att de kunskaper och färdigheter som fördjupas är de som har visat sig vara effektiva för elevernas utveckling. Vidare menar hon att en integration av teori och lärarens praktiska kunskaper och färdigheter främjar djuplärandet och bidrar till effektiva förändringar i praktiken. För att skolan ska kunna utvecklas pekar hon på att lärarna behöver många tillfällen i en trygg och utmanande miljö för att ta till sig ny information, applicera dem på sina erfarenheter och uppnå förståelse för att det ska bli märkbara förändringar i praktiken. Samtidigt diskuteras vikten av att våga prova att undervisa annorlunda. Professionellt lärande fokuserar främst på att bygga ny kunskap men fungerar bäst när den nya informationen blir förenlig med det som ligger till grund för lärarens erfarenhet. Ett sätt att utvecklas för en skola är att finna en trygg miljö och då ser man den kollegial interaktion som ett sådant tillfälle där man fokuserar på elevernas resultat för att hjälpa lärare att integrera sitt nya lärande i gällande praxis. Temperley pekar också på behovet av aktiva pedagogiska ledare som har en uttalad nyckelroll i skolans kunskapsutveckling.

a1

Det finns också många sidor på nätet att besöka för att få mer information om Helen Timperleys tankar t.ex. Läs mer

Annonser

Bokläsning att sprida vidare

Titel; Den meningsfulla högläsningen (2012)

Författare; Anne-Marie Körling

Ämne; läsning

Den perfekta julklappen till alla föräldrar! I enkel text förklaras det tydligt vikten av att högläsa hela livet. Här finns tips på hur föräldern ska tänka för att väcka läslust och förståelse för texten betydelse. Men det inte bara en bok för föräldern du som  lärare kan också på ett lätt sätt hitta argument för att motivera föräldrar att börja eller fortsätta läsa med barnen, här finns också en sida tips för samtal i klassrummet. Boken är dessutom lättläst och billig och kommer köpas in några exemplar till mellanstadiet och högstadiet på skolan. Boken finns också på vårt bibliotek.

a1