Boktips eller inte…

Titel; Digital kompetens i undervisningen (2010)

Författare; Ulf Jämterud

Ämne; ITKa1

Sammanfattning; Böcker om ITK har en kort hållbarhetstid och den här boken känns definitivt förlegad trots att biblioteket köpte in boken så sent som förra året. Vill du minnas hur det var, läs den, annars gå vidare till en blogg eller sida på nätet t.ex.

http://johan1111.wordpress.com/

http://www.skolappar.nu/

Slutsats 1; Undrar du varför du ska använda IT i din undervisning, svaret enligt boken är att IT passar många olika lärstilar och kan också fungera som kompensatoriskt hjälpmedel.

Slutsats 2; Har du undrat över de positiva sidorna med dagens elever? Enligt författaren visar forskningen att ”nätgenerationen” är nyfikna, självsäkra, digitala, med god simultankapacitet med krav på omedelbarhet.

Slutsats 3; Problemet med samma individer är att informationskompentensen inte ökat alls trots större användande av nätet, förmågan till källkritik är obefintlig, hen har en bristande förståelse för vad man behöver för typ av info, samtidigt har hen en dålig sökstrategi samt svårt att avgöra relevans på sina sökträffar.

Slutsats 4; Skolans uppgift blir att lära nätetikett och få eleverna förstå betydelsen av att söka, samla, sålla, sovra, sortera, strukturera ,systematisera och sammanställa fakta.

Slutsats 5; Författaren vill höja ett varningens finger för att IT kan öka elevens ensamarbete vilket visat sig leda till mindre engagemang och sämre resultat.

Slutsats 6; Boken för fram att sociala medier stjäl uppmärksamhet, leder till ineffektivt utnyttjande av undervisningen samt att gräns mellan skola och privatliv suddas ut. Men att de också kan leda till ökad delaktighet, nya samarbetsmöjligheter samt att skolan kan bli tillgänglig dygnet runt.

Slutsats 7; Författaren tipsar om hur du som lärare kan undvika plagiat på nätet genom att utforma uppgifterna så att de inte fokusera på fakta, använda generella frågeställningar, tillämpa och jämföra olika saker samt diskutera plagiat med eleverna.

Boken rekommenderar många sidor som kanske idag ses som ”gamla godingar” t.ex.

Landguiden – http://www.landguiden.se/

Globalis – http://www.globalis.se/

Brå – http://www.bra.se/

SCB – http://www.scb.se/

Factlab – http://factlab.com/

Gapminder – http://www.gapminder.org/

Manyeyes – http://www-958.ibm.com/software/analytics/manyeyes/

Voki – http://www.voki.com/

Second life – http://secondlife.com/

Holy War – http://www.holy-war.net/index/?lang=en

ElectroCity – http://www.electrocity.co.nz/

Food force – https://www.wfp.org/stories/online-game-food-force-puts-players-front-lines-hunger

Annonser

Boktips

Titel; Läraren inom mig  (2014)

Författare; Anne-Marie Körlinga1

Ämne; Pedagogik

Sammanfattning; Boken består av ett trettiotal krönikor av grundskoleläraren, föreläsaren, författaren och krönikören Anne-Marie Körling. Boken är lättläst och klok. Nej, boken har inga universal lösningar eller checklistor för en perfekt lektion men genom berättelser om egna tillkortakommande, som hon vänder genom pedagogiska knep, pekar boken på nödvändiga förändringar och behovet av självreflektion.

Tips 1; Våga mera – våga chansa, våga misslyckas och våga förändra din undervisning

Tips 2; Samtala mera – genom att samtala med våra kollegor utvecklas vi

Tips 3; Läs aldrig skolverkets allmänna råd en dålig dag, då känns de inte längre så allmänna

Tips 4; Att undervisa är att skapa relationer, hur bjuder du in dina elever?

Tips 4; Sluta aldrig att ställa frågor om din undervisning t.ex. Hur förändrar jag till nästa gång? Hur blev det? Varför blev det så?

Vill du veta mer om författaren se hit http://korlingsord.se/om-mig

Helen Timperley

Ett av de nya stjärnskotten på den pedagogiska himlen är Helen Timperley. Timperley är en av John Hatties kollegor och hon fokuserar på lärarens professionella utveckling. På nätet finns flera avsnitt ur en hennes föreläsningar med det finns också en kort introduktion på http://www.youtube.com/watch?v=CGBaZFAEwFM man kan också läsa ”Sammanfattning i korthet” via länken http://www.kfsk.se/download/18.11165b2c13cf48416de1b2/1377195405170/Forskning+i+korthet+2013+nr1.pdf

Skärmavbild 2014-09-18 kl. 12.58.01