Boktips

BildTitel; Flipped Classroom – det omvända arbetssättet (2013)

Författare; Daniel Barker

Ämne; Pedagogik

Sammanfattning; Boken är ett brandtal varför man ska överge traditionell undervisning och gå över till Flipped Classroom. Brasklappen är väl att Daniel arbetar som fysiklärare på gymnasiet och hans elever har ett annat mått av motivation.

Viktigt att notera 1; Flipped Classroom syftar på när läraren spelar in en genomgång som eleverna ser innan lektionen börjar. På lektionen arbetar man sedan med problemlösning.

Viktigt att notera 2; Med förinspelad genomgång kan eleven se hur många gånger som helst eller inte alls.

Viktigt att notera 3; Arbetssättet kräver inte avancerad utrustning däremot att man tillåter misstag och bildkvalitetsproblem. Dessutom beräknar författaren att det tar ungefär dubbel så läng tid som vanlig planering.

Viktigt att notera 4; Ett vanligt problem är ljus som flimrar eller ger fel färg. Lösning använd bara en ljuskälla, dagsljus eller taklampa.

Viktigt att notera 5; Boken för också fram Peer Instruction som lärandemodell. Peer Instruction handlar om att lära av varandra.

Viktigt att notera 6; Informationsinspelningar på nätet blir mer informationspackade än i klassrummet. Därför menar eleverna att de inte orkar se mer än 10 minuter.

Viktigt att notera 7; Försök att hitta roliga klipp som fångar intresse och får eleverna att komma tillbaka till dina inlägg eller blogg.

Viktigt att notera 8; Ett annat tips är att börja lektionen med ett frågeformulär som avslöjar om de sett ditt inlägg.

Viktigt att notera 9; Boken visar på ett flödesschema över Peer Instructions.

  1. Kort genomgång (1-2min)
  2. Presentation av fråga (1-2min)
  3. Elever tänker enskilt (2-3 min)
  4. Elever övertygar varandra (2-3 min)
  5. Eleven svarar igen
  6. Gemensam genomgång
  7. Börja om från början

Viktigt att notera 10; Avslutningsvis säger författaren att det alltid kommer att vara viktigt att komma till skola eftersom mänsklig interaktion främjar lärandet samt att Flipped Classroom ökar den interaktionen.

Annonser