The big five

I styrdokumenten betonas att eleverna ska lära sig olika förmågor, de sk. ”The big 5”. Vill du veta mer eller få konkreta tipsa hur man går tillväga för att få med förmågorna i sin planering se på någon av länkarna …

http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5

http://skapaskolan.se/pedagogiska-tankar-del-1-formagor/

http://www.ulricaelisson.se/tag/the-big-5/

BildMen det finns också kritik om att man riskerar att tappa ämneskunskapen se … http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2013/04/29/big-5-saknar-tyngd

en annan pedagogiskt infallsvinkel som användes när man skapade styrdokumenten var Blooms taxonomi se länk …

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ark.lu.se%2Fuploads%2Fmedia%2FGrund_foer_bedoemning_av_examinationer.pdf&ei=1u4tUt3WNrLT4QTus4A4&usg=AFQjCNE0iVXr0q7inOwuTHuY8QDZjYIj5g&bvm=bv.51773540,d.bGE

Skärmavbild 2013-09-09 kl. 17.55.18

Annonser

Mänskliga rättigheter

Ska ni jobba med mänskliga rättigheter här kommer några tips på nätet…

färdiga powerpoint om FN och mänskliga rättigheter, om språket är för svårt kan ni ändra text och bild eller ta bort de första bilderna http://www.fn.se/skola/material/power-point-serie-om-fn/

BildRegeringen arbetar också med information om mänskliga rättigheter här är en länk till deras sida…  http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/historia

eller få en enkel förklaring på den här sidan http://dinarattigheter.se/dina-rattigheter/vad-sager-de-manskliga-rattigheterna/

FN-förbundet har flera material där man praktiskt kan arbeta med  eleverna. Här är en länk till hur man kan arbeta om millenniemålen http://www.fn.se/skola/material/uppmarksamma-millenniemalen/

här kan man finna en pdf om millenniemålen (lätt text) http://global.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15856&contentlan=3&culture=sv-FI

eller en direkt länk till deras kortspel bara att trycka ut… http://www.fn.se/skola/material/ratt-at-alla-ett-kortspel-om-manskliga-rattigheter/

eller varför inte samarbeta med engelska och spela ett online-spel http://www.fn.se/skola/internetbaserade-spel/freerice/

De har också förslag på hur man arbetar kring minor, kräver dock mer plats och planering. http://www.fn.se/skola/material/rollspel-om-personminor/

Bild