Länk för teknik-temat

Här kommer en länk till en sida där man praktiskt arbetar med olika teknikprojekt från förskoleklass till år 5. Hoppas att ni finner sidan användbar…

Skärmavbild 2013-08-28 kl. 20.59.52

http://www.liu.se/cetis/tekniktillsammans/arbetsomraden/vi_gor_musik.shtml

eller http://www.liu.se/cetis/

info om URs teknikserier http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CE8QFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.ur.se%2Fupload%2FPedagogwebben%2Fprogram%2Fpedagoger%2FHela_apparaten%2FTeknik_handledning.pdf&ei=JMMtUpnXG8Kt4ATiyYCQCQ&usg=AFQjCNEQMsrE4dGp_jih-gM393DY357byw&bvm=bv.51773540,d.bGE

finns också stöd när man ska bedöma no

http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/bedomning-i-grundskolan/bedomning-i-arskurs-4-6/bedomningsstod/no/dinoSkärmavbild 2013-09-09 kl. 14.51.52

Annonser

49 nya rastvaktslekar

Behövs förslag på nya rastlekar eller ny lek på fritids hämta hem hjärt-lugnfondens pdf (sjöbomben). Låt eleverna säga en siffra mellan 1-49. Ta fram länken på din dator och visa på projektor. Gå tillsammans igenom alla regler titta på bilderna (eller förstör miljön tryck ut pdf-filen) http://www.hjart-lungfonden.se/HLF/Bestall-trycksaker/Ovrigt/

Bild

Lätt sätt att skapa större delaktighet

På våra lagmöten har vi diskuterat hur eleverna ska bli mer delaktiga i sin planering samt hur vi på ett tydligt och lätt sätt ska kunna visa att de faktiskt har fått påverka planeringen. Jag har prövat att använda en enkät gjord i google drive. Det är lätt och snabbt gjort. Grafiken visar sen tydligt hur eleverna vill ha det bara att föra in i sin lpp.Bild

Skärmavbild 2013-08-28 kl. 20.30.46