Konsumentkunskap

Visste du det här om barn mellan 5 och 9 år

  • 69% uppges se på tv varje dag och nästan 80% ser på tv minst en timme per dag.
  • 59% spelar data- eller tv-spel dagligen eller flera gånger i veckan och 30%spelar data- eller tv-spel minst en timme per dag.
  • 35% är regelbundet på  internet  och nästan 15 % spenderar minst en timme på internet varje dag

Därför är det extra viktigt att arbeta med källkritik, konsumentkunskap och reklam. Här kommer ett tips från en sida om reklam. Allt material är färdigt inklusive lektionsplaneringar och filmexempel. Mina elever har tyckt att det här varit riktigt roligt…

Bild

http://www.mediasmart.se/

Annonser

NE på nätet

NI måste verkligen komma ihåg att använda NE på nätet. Ne går att använda på både mac, pc och i-padsen. Skapa ett eget personligt konto så har du tillgång i skolan, hemma och i mobilen. Glöm inte bort de färdiga temapaketen där allt material och övningar är färdigt finns för både yngre och äldre åldrar.

Bild

Gör elevinlogg på sli.se

Hej!

Låt alla eleverna göra inlogg på sli.se då kan de se på film i klassrummet och hemma. Varför inte använda flipped classrooom och låta eleverna titta på filmen innan lektionen börjar och sedan introducera muntligt.

Så här gör du….

1. Gå till sidan http://beta.sli.se/shareroot/Avc_Upload/3/uploads/SLI-intro.pdf

2. Hitta på en fras

2. Namnge din klass.

3. Fyll i rätt skolår det kommer sedan att styra vad dina elever får se på. Klicka sedan på spara

4. Meddela dina elever att nu har dom 48 timmar på sig att från sitt e-postprogram skicka ett meddelande till adressen elevreg@sli.se med din fras i ämnesraden.

Lätt som en plätt