Nyhet från UR

DIDAKTORN
En lärarfortbildande poddserie från UR, 15-minuterssamtal med intressanta personer i och kring skolans värld som släpps varje måndagsmorgon. Exempelvis får du i avsnitt 2 får du höra läraren Jacob Möllstams bästa tips för att föra in teknik i undervisningen – utan att det blir svårt, krångligt eller stressande. De första två avsnitten ligger sedan igår ute på iTunes och på ur.se. Du hittar dem bland annat här: http://apple.co/1NvqJyE. Gillar du det du hör och vill ha mer så är det bara att klicka ”prenumerera” så får du alla avsnitt så fort de släpps. Eller följ @didaktorn på Twitter så kommer info och länkar allt eftersom.

Annonser

Nya appar

Så några nya appar som laddats ner på ”skolpaddorna” Lightbot tränar programmering för de yngre eleverna, att lära en robot att ta sig fram kan vara roligare än man tror. I matteappen Towermath får man träna matte medan man bryter den elake trollkarlens förtrollning. I ämnesgruppen i engelska aktualiserade man behovet att träna engelska på lätt och snabbt sätt varför inte träna med hjälpa av Pili Pop English eller ljudböcker barnens favoritsagor på engelska. Glöm inte bort NEs e-språk (gå inte in via appen utan hemsidan ne.se)

Lärare som fått sina nya iPads kan ladda ner ThingLink för att skapa en trevlig startsida för ett temaområde (här kan man presentera uppgifter tillsammans med t.ex. youtube klipp allt på en sida). Tillsammans med eleverna kan man se hur konsekvenserna av den globala uppvärmningen Earth Images. Matteläraren kan ladda ner Numberkiz och få tillgång till en interaktiv mattewhiteboard.  Skärmavbild 2015-03-26 kl. 20.32.45

Fortbildning den globala skolan

Hej!

Fick idag förmånen att gå på fortbildning i regi av den globala skolan, som erbjuder utbildning för skolpersonal inom lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse. Dagens huvudtema var fattigdom och huvudtalare var
Rene Susa (University of Oulu/Finland) och Vanessa Andreotti (professor, University of Columbia, Kanada).

De talade under rubriken Connecting the dots – what do we mean by “understanding poverty”? På ett tidigt stadium slog man fast att alla har en social/kulturell bakgrund som gör att man egentligen inte kan förstå en verklighet utan filtrerare en ny upplevelse genom sin förförståelse. De menade också att en majoritet inte är medvetna om det här när man talar om fattigdom vilket gör att man intar ett välgörenhetsperspektiv. När man möter ”fattigdom” har man bestämt att det europeiska normen är normalt och bra och de ”fattiga länderna” ska ha vårt samhälle som målbild.

Istället försökte de lyfta andra sätt att se fattigdom, man kan t.ex. se det ur ett rättviseperspektiv, där imperialism och globalisering lett till systematiskt utsugning. Men också det sistnämnda perspektivet problematiserades då den är färgad av västerländska politiska dogmer.

Perspektivet man istället lyfte fram var ett försök att dela in fattigdom i två olika delar, materiell fattigdom (där brist på finansiella medel kan leda till våld och materiella brister) och existentiell fattigdom (där en rik tillgång på materiella ting gör att behovet av gemenskap för överlevnad försvinner vilket i sin sin tur leder till individualism och ha-begär som gör att individen känner brist på mening och mål). Där här aktualiserades också i heads up teorin (se bilden). Frågan att ställa dig själv och eleverna, vilken fattigdom är värst och hur förbättras den materiella  och den existentiella fattigdomen?

headsup - version 2

Man lyfte också problemet med vårt linjära seende där framtiden är målet och medel är nya lösningar, ”trots att dagens problem skapades av dåtidens lösningar”. De europeiska lösningar sattes mot den asiatiska tanken om att inte peka mot en framtid som ändå är okänd när man kan se tillbaka på vad som gjorts.

Under dagen arbetade vi också med olika lärar/elevmaterial som länkas nedan…

https://www.academia.edu/575387/Learning_to_Read_the_World_Through_Other_Eyes_2008_

http://schoolingtheworld.org/film/

//widgets.distrify.com/widget.html#6868

Samer

Skärmavbild 2015-02-09 kl. 16.07.02I samband med elevernas sameutställning på Träslövsläges bibliotek kommer här lite länkar som klass 8 använde (tänk också på att Varbergs museum har en samelåda att låna ut). En kort intro att börja med är klippet https://www.youtube.com/watch?v=UxiePbhGlf4. Sedan fortsatte vi med att ladda ner materialet fördomar och förklaringar (http://www.so-rummet.se/sites/default/files/Fordomar-om-samer.pdf). Det finns också flera bra tv-inslag t.ex. såg vi ett avsnitt av de samiska nyheterna http://www.svtplay.se/oddasat men man kan också se ngt från URs serie om samer http://www.ur.se/Produkter/181489-Var-samiska-kamp-Stolt-framtid. Eleverna letade egna länkar men de började med ne.se och http://www.samer.se/ den sistnämnda har både lättlästa och upplästa texter. Favoriten för de flesta var ändå sidan där man kunde göra sin egen jojk (http://kampanj.samer.se/pages2/jojka.asp)

Skärmavbild 2015-02-09 kl. 16.25.04Under slöjdlektionerna arbetade man med att slöjda på samisk vis

http://www.vbm.se/assets/files/Pdf/Vbn_history_69f/1970_3.pdf

På engelskan fortsatte vi så med att jobba med andra ursprungsbefolkningar se t.ex.

http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/historiska-teman/ursprungsfolk-och-minoriteter#

Boktips – Arbeta formativt med digitala verktyg

Titel; Arbeta formativt med digitala verktyg (2014)

Författare; Patricia Diaz

Ämne; Pedagogik

Sammanfattning; Boken är lättläst och hands on och den fungerar utmärkt för lärare som vill komma igång med digitala verktyg i arbetet med BFL. Positivt är också att länkarna som ges som exempel är aktuella och lättanvända. Negativt, boken återkommer vid flera tillfällen till Google drives förträfflighet trots att den tidigt förklarar att grundskolelever inte får lov att ingå avtal och att en sådan användning strider mot PUL. (Alla molntjänster där eleven ger personinformation strider mot PUL)

Viktigt att notera 1; Patricia Diaz är en anhängare av den ny aktuella forskningen om BFL och lånar gärna begrepp från t.ex. Dylan William och Christian Lundahl. Hon slår fast att de tre faktorer som ska sättas i centrum i undervisningen är; eleven, läraren och klasskamraten. Hon menar också att den tid det tar att sätta sig in i digitala resurser tjänas in i slutändan.

Viktigt att notera i kapitel 2 är att det är viktigt att ge eleverna exempel och visualisera för att skapa förståelse för målen och uppgifterna. Patricia är också en stark anhängare av matriser som bedömer förmågor och kvaliteter. Hon menar också att matrisen ska användas av läraren och eleven och i arbetet med kamratrespons. Här nämns exempelvis skolverkets elevexempel och webbpublicering.

I kapitel 3 betonas vikten av att synliggör lärandet för eleverna i klassrummet. Här går boken igenom flera av Dylan Williams metoder t.ex. hur exit tickets skapar ökad förståelse för vad eleverna förstår. Det här knyter Diaz till digitala hjälpmedel som https://padlet.com/, https://todaysmeet.com/, http://answergarden.ch/ och http://voicethread.com/

Viktigt i kapitel 4 är Diaz genomgång av flera metoder för att få en effektiv feedback. Det betonas att återkoppling alltid ska leda till ökat lärande, beskriva inte värdera och leda till en aktivitet inte finnas för att skapa känslor. Ett bra sätt att nå detta enligt boken är att metodiskt arbete med checklistor på vad som kan förbättras. Här ges också fler exempel på hur man kan ge feedback t.ex. genom att arbete med bloggar och skärminspelning.

I kapitel 5 tar författaren upp det kollaborativa lärandet. Här betonas att man måste implementera kamratrespons så att alla förstår och ge tydliga instruktioner hur arbetet ska fortskrida. Ett exempel som tas upp är att man i gruppen fört ser klippet Austins butterfly (https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms) för sedan diskutera hur man ger kritik.

Avslutningsvis knyter boken ihop säcken genom att belysa vikten av elevens eget ansvarstagande i skolarbetet. Här nämns t.ex. tekniska hjälpmedel som kan systematisera elevens tankar och inlärning men också praktiska tips som C3B4ME (sök tre källor innan du frågar läraren) och hur eleven kan bli bättre på att uppskatta hur man använder sin lektionstid genom att läraren använder http://www.online-stopwatch.com/

Notera att boken är inköpt och finns att låna på expeditionen

a1

Ne på nätet

Varbergs kommun har äntligen skaffat kommunlicens  på NE på nätet. Du som tidigare varit inloggad kan behöva skapa nytt användarnamn det gör du genom att gå in på ne.se (under skoltid) tryck på länken till höger vid Varbergs kommun och skapa ett konto att använda hemma i mobilen osv…

Vi har nu också fått tillgång till NE junior se länken för vidare information (appar kommer snart till våra I-pads)

http://www.ne.se/info/tj%C3%A4nster/junior

Nu finns också världens länder (tryck på fliken mer på ne.se) som gör det lättare att hitta information och jämföra information om alla länder

Temapaket finns för olika åldrar gemensamt är att de alla har färdiga lpp och övningar med facit. Varför inte kolla övningen om ljud och oljud i temapaket LJUD

Skärmavbild 2015-02-09 kl. 10.07.13

Hoppas att du och dina elever hittat till e-språk här finns för utom uppslagsverk, färdiga läsförståelseuppgifter med färdiga frågor…

Skärmavbild 2015-02-09 kl. 10.01.52